Ons Huis Trust Logo

Ons Huis Trust - Activity Centre for Mentally Disabled, Pretoria

Assisting mentally handicapped children to live and work as normally as possible within the community.

Address
583 Vampire Street
Elarduspark
Pretoria
Gauteng
South Africa
Mon - Fri
8:00 - 17:00 - GMT+2Your Location
Flag of South Africa Cape Town, Western Cape, South Africa, Africa
Your Browser
Unknown Crawler Unknown Unknown Crawler Unknown
Your OS
Unknown Unknown Unknown Unknown

IP Address
3.95.131.97

Ons Huis Trust - A home and activity centre for mentally disabled adults in Pretoria.


Our Goals

Our Goals

1. To protect and promote the interests of mentally handicapped adults;

2. To raise awareness among, and encourage the support and involvement of the community;

3. We intend offering the following five programmes:

o Independence programme
o Income-generating work programme
o Stimulation programme
o Leisure and free-time usage programme
o Training and equipment for personnel programme.

Values

To give God all the glory and live by Christian values

To treat each handicapped person according to his or her ability

To protect them against physical and emotional exploitation and abuse

To be self-sufficient

To encourage co-operation between the various organisations.


Ons Doelwitte

Ons Doelwitte

1. Om die belange van die verstandelik gestremdes te beskerm en te bevorder;

2. Die ondersteuning, bewusmaking van en betrokkenheid in die gemeenskap te bevorder;

3. Ons beoog om die volgende vyf programme aan te bied:

o Onafhankliksheidsprogram
o Inkomstegenererende werksprogram
o Stimuleringsprogram
o Ontspannings- en vryetydsbestedingsprogram
o Opleiding- en toerustingsprogram vir personeel.

Waardes

Om alle eer aan die Here te gee en die Christelike waardes uit te leef.

Om elke gestremde volgens vermoee te hanteer.

Om hulle teen fisiese en emosionele uitbuiting en misbruik te beskerm.

Om selfversorgend te wees.

Om samewerking tussen die verskillende instansies aan te moedig